Thermolight GmbH & Co. KG
Mühlweg 2
95632 Wunsiedel

Telefon +49 (0) 9233 77544 0

E-Mail:    info@thermolight.info
Internet: www.thermolight.info

Spółka komandytowa: Thermolight GmbH & Co. KG, Siedzenie Wunsiedel, Rejestr handlowy Hof HRA 4813
USt-IdNr. DE350688239
Komplementariusz: Thermolight Verwaltungs-GmbH, Sitz Wunsiedel, Rejestr handlowyHof HRB 6480
Dyrektor zarządzający: Christoph Lamberts

Projekt ekranu, projekt techniczny, realizacja z systemem CMS TYPO3
C3 marketing agentur GmbH
Bahnhofstrasse 3
95643 Tirschenreuth
Telefon: +49 (0)96 31 / 600 045 - 0
Faks: +49 (0)96 31 / 600 045 - 29
E-Mail: info (at) myc3.com
Strona internetowa: www.myc3.com

1. Treść oferty
online Thermolight GmbH & Co. KG (zwana dalej "Thermolight") nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Thermolight dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że można udowodnić, że Thermolight działał umyślnie lub dopuścił się rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Części stron lub cała publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje, mogą zostać rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez Thermolight bez osobnego powiadomienia.


2 . Odsyłacze i linki
Thermolight nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których odsyłają odsyłacze lub linki na jego stronach - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego witrynę przeglądanie tych stron. Thermolight niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie było żadnych nielegalnych treści. Thermolight nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym niniejszym wyraźnie odcina się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu łącza. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych, blogach internetowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez Thermolight, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Odpowiedzialność za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, spoczywa wyłącznie na dostawcy witryny, do której następuje odniesienie, a nie na stronie, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.


3 Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Thermolight dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sam stworzył lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez Thermolight pozostają wyłączną własnością Thermolight. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody Thermolight.


4 Ważność prawna niniejszego
wyłączenia odpowiedzialności Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.


do oświadczenia o ochronie danych